Proste, niskie i sprawiedliwe podatki

Diagnoza Polski system podatkowy jest postawiony na głowie. Jak na społeczeństwo na dorobku, mamy zdecydowanie zbyt …

System podatkowy bolesne echa transformacji

Jednym z problemów, z którym chciałbym się zająć w Sejmie  jest system podatkowy w Polsce. …