Jako kandydat Kukiza nie dostanę zwrotu kosztów za kampanię

Partie polityczne, a więc wszystkie startujące w wyborach pozostałe komitety wyborcze mają prawo do finansowania …

Zdecentralizowanie Policji

Diagnoza Podstawowym problemem organizacyjnym Policji jest utrzymujący się od lat styl dowodzenia typowy dla struktury …

Finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli

Diagnoza Czy bylibyście skłonni wpłacić jakąś sumę na obecne partie polityczne? Olbrzymia większość Polaków nie …

Suwerenna polityka energetyczna

Diagnoza Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej to czysto ideologiczny projekt, dla którego nie ma żadnego sensownego …

Likwidacja sitw politycznych

Diagnoza Poziom nepotyzmu i korupcji w administracji państwowej i samorządowej już dawno przekroczył granice społecznej …

Deregulacja systemowa – uproszczenie prawa i administracji

Diagnoza W 1989 roku Dziennik Ustaw liczył 1186 stron. Przepisy uchwalone dziesięć lat później, w 1999 …

Warszawa a reszta Polski

Diagnoza Życie stolicy, w której koncentruje się polskie życie publiczne, jest w dużym stopniu oderwane …

Proste, niskie i sprawiedliwe podatki

Diagnoza Polski system podatkowy jest postawiony na głowie. Jak na społeczeństwo na dorobku, mamy zdecydowanie zbyt …

Realistyczna polityka zagraniczna

Diagnoza Polska polityka zagraniczna od 25 lat jest rozdarta między dwiema skrajnymi koncepcjami. Według pierwszej, …

Polska waluta narodowa jako gwarant suwerenności

Diagnoza Kryzys w strefie euro jest daleki od końca. Reformy wymuszone na Europie południowej okazały …