Ograniczenie zadłużenia Polaków

Diagnoza Każde polskie dziecko rodzi się zadłużone na 82 000 złotych. Taki udział w zadłużeniu publicznym …