Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i...

Diagnoza Obowiązująca Konstytucja z 1997 roku pozbawia Naród władzy zwierzchniej. Zasady z artykułu 4 Konstytucji, …