Polityka energetyczna Polski

Przedstawiciele władz są zadowoleni z niskiej stopy bezrobocia, która spadła z 20% w roku 2003 …