Proste, niskie i sprawiedliwe podatki

Diagnoza

Polski system podatkowy jest postawiony na głowie. Jak na społeczeństwo na dorobku, mamy zdecydowanie zbyt wysokie opodatkowanie pracy. Nie może być przecież tak, że osoba, która do ręki miesięcznie dostaje 2200 złotych miesięcznie, oddaje 1500 złotych na podatki i składki. Nie może być tak, że mały przedsiębiorca, który zarabia miesięcznie 2500 zł prawie połowę tego musi oddać na ZUS. Polacy zarabiają średnio cztery razy mniej niż obywatele państw zachodnich, między innymi dlatego, że rząd we wszystkich podatkach zabiera im połowę tego co wypracują.

Jednocześnie potężne korporacje międzynarodowe, które zarabiają u nas mnóstwo pieniędzy, prawie nie płacą w Polsce podatków. Załatwili sobie zwolnienia podatkowe u sprzedajnej klasy politycznej i nadal opłacają tę klasę polityczną, aby nie uchwaliła nowych, sprawiedliwych reguł podatkowych.

Straty z unikania płacenia CIT szacowane są nawet na 45 miliardów złotych. Zamiast zmusić wielkie firmy do płacenia podatków, ministerstwo finansów i urzędy skarbowe bezlitośnie ścigają, kontrolują i wyciskają ostatni grosz z polskich podatników – osób fizycznych, małych i średnich firm, aż po przysłowiową babcię handlującą pietruszką. Jak ostatnio przyznał przedstawiciel pracowników skarbówki

 „urzędy nie potrafią łapać korporacji opłacających drogich prawników, a mandaty ktoś musi zapłacić”.

Nasz system podatkowy jest wręcz absurdalnie skomplikowany. Dla bogatych firm zagranicznych to nie jest problem, bo stać ich na najdroższych prawników. Za to utrudnia to bardzo działalność małym i średnim firmom polskim. Czy wiecie, że w Polsce stawka podatku VAT na jabłka wynosi 5%, na banany 8%, a na kiwi 23%. Kto to wymyślił?A kto wymyślił koncepcję płacy brutto? Przecież wynagrodzenie brutto absolutnie nikogo nie obchodzi. Ludzi interesuje ile dostają „na rękę“, a pracodawców interesuje ile muszą zapłacić w sumie kiedy chcą kogoś zatrudnić. Musimy natychmiast skończyć z tym absurdalnym i niemoralnym systemem.

Strategia

Doprowadzimy do zasadniczej zmiany polskiego systemu podatkowego. Obniżymy podatki i składki obciążające tych, co dopiero wchodzą na rynek pracy, polskie rodziny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Ewentualne straty dla budżetu zrównoważymy przez uczciwe opodatkowanie wielkich korporacji międzynarodowych. Od lat jakiekolwiek pozytywne zmiany systemu podatkowego blokowane są przez zakłamanych polityków chodzących na pasku międzynarodowych korporacji, urzędników ministerstwa finansów i przez wielkie zagraniczne firmy doradcze, w których interesie jest utrzymanie skomplikowania obecnego systemu. Wyeliminujemy ich całkowicie z debaty publicznej w tym zakresie. Oprzemy się na doświadczeniu rządu węgierskiego, który skutecznie przeciwstawił się międzynarodowym korporacjom i światowej finansjerze. Będziemy też w tym zakresie prosili o wsparcie niezależnych polskich ekspertów i think-tanki, które od lat bezskutecznie domagają się uproszczenia i obniżenia podatków, takie jak Centrum Adama Smitha, Fundacja Republikańska, Klub Jagielloński czy Warsaw Enterprise Institute. Już zbieramy propozycje reform od środowisk małych i średnich pracodawców i od niezależnych związków zawodowych. Partie systemowe te środowiska od lat ignorują. My walczymy o przywrócenie im głosu, jako środowiskom tworzącym polskie PKB.Naród ma zawsze rację.

Polacy od paru lat głosują nogami przeciw III RP emigrując przede wszystkim do Wielkiej Brytanii. Robią to między innymi dlatego, że brytyjski system podatkowy jest znacznie bardziej przyjazny niż polski.

Dlatego zaproponujemy skorygowanie naszego systemu podatkowego na wzór brytyjskiego, z uwzględnieniem polskiej specyfiki. Będziemy dążyli do realizacji następujących reform podatkowych:

Reforma podatku PIT:

Roczny system przejściowy:

– Wprowadzenie na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej.

Docelowy system:

– Całkowita likwidacja podatku PIT.
– Zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski (system PAYE).

Reforma podatku VAT:

Roczny system przejściowy:

– Wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej
potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową,
dostęp do prasy.

Docelowy system:

– Wprowadzenie liniowego 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby.
– Uproszczenie VAT na wzór brytyjski (uproszczenie lub likwidacja zbędnych formularzy, ułatwienia dla importerów, uproszczenie fundamentalnych elementów VAT).
– Uszczelnienie VAT poprzez wprowadzenie rozwiązań chroniących przed wyłudzaniem VAT na wzór Portugalii i Słowacji.

Reforma podatku CIT:

– Zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym.
– Wprowadzenie opłaty solidarnościowej od banków od wypłaty zysków i transakcji.
– Wprowadzenie specjalnej stawki podatku od nieruchomości dla supermarketów, zasilającej samorządy.
– Wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku przez mikroprzedsiębiorstwa w wysokości 440 zł (zamiast ZUS, NFZ i PIT) + 1% od przychodu

Zostaw odpowiedź