Drodzy obywatele,

Zwracam się do was z prośbą o pomoc w kampanii parlamentarnej. Z uwagi na fakt, że nasz komitet wyborczy jest całkowicie oddolny nie mogę liczyć na wsparcie finansowe, na które mogą sobie pozwolić partie polityczne głównego nurtu wydając na prawo i lewo pieniądze z naszych kieszeni na spoty wyborcze, ogromne powierzchnie reklamowe itp. Nie mamy rozbudowanych struktur, zaplecza a nasza kampania będzie najtańszą w historii wszystkich partii politycznych. Apeluje do wszystkich rodaków zmęczonych decyzjami wszystkich rządów III RP. Jeżeli jesteście skłonni poświęcić swój drogocenny czas, potrzebujemy pomocy w:

 • rozdawania ulotek
 • wieszaniu banerów
 • pracy nad stroną internetową (zamieszczanie treści)
 • promocji fanpage na FB
 • budowaniu rozpoznawalności kandydata
 • akcjach kampanijnych w Łodzi, w powiecie brzezińskim oraz łódzkim-wschodnim

[su_spoiler title=”Pokaż swojego kandydata” style=”fancy” icon=”chevron-circle”]

Jeżeli prowadzisz sklep, masz balkon, płot okalający posesję lub innego rodzaju powierzchnię koniecznie skontaktuj się z nami. Bądź kreatywny, wykorzystaj każdą posiadaną przestrzeń w celu promowania mojej kandydatury. Już niedługo będą dostępne banery, plakaty i inne materiały do dystrybucji w celu przybliżenia mojej sylwetki jak największej liczbie osób.

Tylko dzięki waszej spontaniczności i aktywności możemy wspólnie przełamać partyjny impas. Moje zwycięstwo będzie waszym zwycięstwem, ponieważ bez waszego wysiłku nie jestem w stanie stoczyć równorzędnej walki z  partyjnymi tuzami.

[/su_spoiler]

Grzegorz Gembalski wybory 2015

Zwracamy się serdecznie do mieszkańców regionu o wsparcie mojej kampanii każdą nawet najdrobniejszą kwotą.

Tylko dzięki obywatelskim składkom jestem w stanie podjąć jakąkolwiek walkę z konkurentami z  dużych partii, które po 25 latach „demokracji” przekształciły się w prężnie działające korporacje zatrudniające tysiące osób, które pracują nad tym, aby sytuacja polityczna w naszym kraju nie uległa zmianie. Przyjdzie nam konkurować z silnymi, bogatymi przeciwnikami, którzy zrobią wszystko by nie oddać władzy. Jednak wielokrotnie historia naszego Narodu potwierdziła, że w chwilach trudnych i ciężkich dokonywaliśmy spektakularnych zmian. Wierzę, że ten moment nadchodzi ponownie i uda nam się osiągnąć bardzo dobry wynik w wyborach. Wszystko zależy od Was drodzy obywatele. Wasza hojność i chęć pracy może przełożyć się na wprowadzenie wielu świeżych, wartościowych ludzi do parlamentu.

Aby prawidłowo przelać darowiznę proszę o skrupulatne trzymanie się poniższych zasad, aby uniknąć jakichkolwiek problemów. Wytłuszczony tekst należy umieścić w tytule przelewu.

 

[su_spoiler title=”Jak mnie wesprzeć finansowo” open=”yes” style=”fancy” icon=”chevron-circle”]

Wpłata darowizny z oznaczeniem nazwiska konkretnego kandydata do Sejmu lub Senatu musi zawierać:

Z rachunku 00 0000 0000 0000 0000 Jan Kowalski ul. Klonowa 128/5 54-206 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Na rachunek 75 1090 2398 0000 0001 3102 0594
KWW „Kukiz’15” ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław
Tytuł operacji: Darowizna na kampanię wyborczą – Grzegorza Gembalskiego – kandydata na posła okręg nr 9  z listy KWW „Kukiz15”, PESEL – tu wpisz swój pesel – darczyńca zamieszkały w Polsce.

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Zakaz wpłaty” style=”fancy” icon=”chevron-circle”]

 • z konta związanego z działalnością gospodarczą osób fizycznych,
 • od instytucji, np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • z kont zagranicznych,
 • w gotówce w kasie banku (bankowy dowód wpłaty),
 • w gotówce w urzędach pocztowych (pocztowy dowód wpłaty).

Wpłat można dokonywać do 25 października 2015 r. Tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW Kukiz`15. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej, maksymalna łączna kwota wpłat – 78 750 zł – od jednego kandydata na posła lub senatora. Korzyści majątkowe przyjęte przez KWW Kukiz’15 z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Zakazane jest przekazywanie KWW Kukiz’15 wartości niepieniężnych, z wyjątkiem usług polegających na nieodpłatnym rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne oraz pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne. Naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny od 1 000 do 100 000 zł.

[/su_spoiler]

 

Z wyrazami szacunku Grzegorz Gembalski.