Polska waluta narodowa jako gwarant suwerenności

Diagnoza

Kryzys w strefie euro jest daleki od końca. Reformy wymuszone na Europie południowej okazały się nieskuteczne i doprowadziły do katastrofalnego poziomu bezrobocia. Kryzys tych państw nie tylko wynika ze złej polityki wewnętrznej, ale w bardzo dużym stopniu spowodowany jest przez wspólną walutę.

Utrata konkurencyjności krajów południa Europy względem państw północnych jest konsekwencją przyjęcia euro.

Co więcej, przynależność do strefy euro uniemożliwia tym krajom wyjście z kryzysu. Kryzys strefy euro ma oczywiście olbrzymi wpływ na wszystkie kraje, które do strefy nie należą, ale są jej ważnymi partnerami handlowymi, tak jak Polska. Dlatego trzeba przyznać, że euro okazało się eksperymentem nieudanym. Nie można ustanowić wspólnej waluty dla państw na tak różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Dziś euro zagraża fundamentom integracji europejskiej i zasadzie europejskiej solidarności.

Strategia

Rezygnacja z naszej waluty narodowej byłaby dla Polaków nie tylko niekorzystna, ale wręcz niebezpieczna.

Przyjęcie euro oznaczałoby drastyczną podwyżkę cen dla obywateli oraz wyrzeczenie się przez Polskę suwerennej polityki monetarnej i podporządkowanie jej interesom wielkich mocarstw europejskich.

Dlatego jasno deklarujemy, że nigdy nie zgodzimy się na rezygnację ze złotego i wstąpienie do strefy euro. Wspólna europejska waluta była i jest projektem czysto politycznym. Nigdy nie miała i nadal nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Jest wysoce wątpliwe czy Europejska Unia Monetarna przetrwa w obecnym kształcie najbliższe lata. Problemy związane z pozbawieniem się własnej waluty są dziś boleśnie odczuwane nie tylko przez kraje południa, ale też Francję czy Holandię. Jedynym rozwiązaniem, najlepszym dla całej Europy, byłby kontrolowany demontaż strefy euro i powrót do walut narodowych.

Nie możemy zamykać oczu na to, że kryzys Europy szkodzi też nam. Dlatego Polska powinna przełamać polityczną poprawność i rozpocząć w Europie debatę o kontrolowanym demontażu strefy euro, o tym, jakie byłyby koszty takiej operacji i w jaki sposób maksymalnie ograniczyć straty związane z tym procesem.

Będziemy w tym zakresie współpracować z wybitnymi europejskimi ekonomistami, sygnatariuszami „Manifestu Solidarności Europejskiej“ (European Solidarity Manifesto).

Comment 1

  1. Aleksandra 11 października 2015

Zostaw odpowiedź