Ograniczenie zadłużenia Polaków

Diagnoza

Każde polskie dziecko rodzi się zadłużone na 82 000 złotych. Taki udział w zadłużeniu publicznym Polski przypada obecnie na każdego obywatela. Ukryty dług publiczny wynosi
już ponad trzy biliony złotych i nieustannie rośnie. Wszystkie partie polityczne zmówiły się, żeby uchwalać budżety, w których wydatki są wyższe niż dochody. Dlaczego to zadłużenie nam szkodzi? Przede wszystkim co roku musimy wydawać na spłatę odsetek od długu kilkadziesiąt miliardów złotych. Te pieniądze płyną do wierzycieli Polski, zamiast na służbę zdrowia, edukację czy budowę dróg. Ale to zadłużanie się ma również również poważny wymiar moralny.

Jakim prawem polskie rządy zaciągają długi, które będą musiały spłacić nasze dzieci i wnuki? Kto ich do tego upoważnił?Kto ich upoważnił do założenia Polakom na szyję pętli kredytowej?

Włodarze III RP robią teraz dokładnie to, co kilkadziesiąt lat temu zrobili komuniści, tylko na wielokrotnie większą skalę!

Nie godzimy się na zadłużanie Polski według modelu greckiego, który doprowadził do wprowadzenia limitów wypłat z bankomatów i bankructwa państwa. Politycy, którzy wprowadzili nas na tę drogę, muszą za to ponieść odpowiedzialność.

Strategia

Wiemy, że olbrzymia część pieniędzy publicznych nie jest wydawana roztropnie, ale jest rozkradana i marnotrawiona.

Dlatego dążymy do przywrócenia Polakom kontroli nad własnym państwem, również w zakresie wydatków publicznych. Wiemy, że ministrowie finansów kolejnych rządów od lat uprawiają kreatywną księgowość. Dlatego naszym celem jest wprowadzenie przedstawicieli ruchu KUKIZ’15 do Sejmu, uzyskanie wglądu finanse państwa, oszacowanie strat, a następnie uzdrowienie finansów publicznych.

W pierwszej kolejności uzdrowimy fundamenty polskiej gospodarki, zlikwidujemy powszechne marnotrawstwo pieniędzy publicznych i opodatkujemy niepłacące podatków zagraniczne korporacje.

W kroku kolejnym, będziemy dążyć do zapisania w Konstytucji RP obowiązku uchwalania zrównoważonych budżetów zarówno na poziomie centralnym, jak i po odpowiednim okresie przejściowym, na poziomie jednostek samorząd terytorialnego. Powinniśmy uczyć się odpowiedzialności budżetowej od państw lepiej urządzonych. W 2009 roku zasadę zrównoważonego budżetu w swojej konstytucji zapisali Niemcy. Wydatki rządu federalnego formalnie nie będą mogły przekroczyć dochodów od 2016 roku, ale rząd niemiecki już zrównoważył wydatki i dochody budżetowe. Budżety niemieckich krajów związkowych będą musiały być zrównoważone od 2020 roku. Jeśli mamy prowadzić politykę uczciwą wobec przyszłych pokoleń Polaków powinniśmy wprowadzić do nowej Konstytucji zapisy analogiczne.

Zostaw odpowiedź