Likwidacja sitw politycznych

Diagnoza

Poziom nepotyzmu i korupcji w administracji państwowej i samorządowej już dawno przekroczył granice społecznej tolerancji.

Każdy z nas potrafi podać przykłady urzędów, spółek, agencji obsadzonych przez “kolesiów”.

Aby znaleźć pracę w administracji, spółce skarbu państwa czy spółce samorządowej, trzeba zazwyczaj należeć do którejś z partii, albo być krewnym lub znajomym odpowiedniego polityka. Kompetencje, pracowitość czy uczciwość kandydata nie mają już żadnego znaczenia. Żyjemy w państwie stworzonym przez partie i dla partii. Polska racja stanu, rozsądek, sumienność to wartości zasadniczo obce klanom politycznym rządzącym Polską.

Strategia

Dążymy do zapewnienia maksymalnej transparentności w zatrudnianiu osób w jednostkach samorządowych, centralnych i spółkach skarbu państwa. Zagwarantujemy jasne zapisy dotyczące zatrudniania w tych instytucjach. Odpowiednie procedury będą polegały na przeprowadzeniu uczciwej rekrutacji na poszczególne stanowiska, począwszy od dyrektorów generalnych i prezesów po pracowników niewykwalifikowanych. Przyjmiemy zasadę, że o konkretne stanowiska będą mogły się ubiegać osoby spełniające wysokie kwalifikacje, określone w kryteriach przygotowanych przez specjalne komisje i jednakowe dla wszystkich kandydatów w całym kraju.

Rozwiązania te przyczynią się do odpolitycznienia i likwidacji sitw partyjnych, ograniczenia korupcji politycznej i doprowadzenia do obejmowania stanowisk przez osoby kompetentne.

Zostaw odpowiedź