Jako kandydat Kukiza nie dostanę zwrotu kosztów za kampanię

Partie polityczne, a więc wszystkie startujące w wyborach pozostałe komitety wyborcze mają prawo do finansowania z budżetu państwa. Jedynym wyjątkiem jest tutaj komitet KWW Kukiz’15.

Pieniądze na kampanię wyborczą naszego komitetu mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych lub wpłat kandydatów. Wpłat mogą dokonywać do 25 października 2015 r. tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW Kukiz’15. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej, maksymalna łączna kwota wpłat – 78 750 zł – od jednego kandydata na posła lub senatora.

[su_spoiler title=”Jak mnie wesprzeć finansowo” open=”no” style=”fancy” icon=”chevron-circle”]

Wpłata darowizny z oznaczeniem nazwiska konkretnego kandydata do Sejmu lub Senatu musi zawierać:

Z rachunku 00 0000 0000 0000 0000 Jan Kowalski ul. Klonowa 128/5 54-206 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Na rachunek 75 1090 2398 0000 0001 3102 0594
KWW „Kukiz’15” ul. N. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław
Tytuł operacji: Darowizna na kampanię wyborczą – Grzegorza Gembalskiego – kandydata na posła okręg nr 9  z listy KWW „Kukiz15”, PESEL – tu wpisz swój pesel – darczyńca zamieszkały w Polsce.

[/su_spoiler]

Zgodnie z art. 150 partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej, a także komitetowi wyborczemu wyborców uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją podmiotową”, za każdy uzyskany mandat posła i senatora. Wydatki związane z dotacją podmiotową pokrywane są z budżetu państwa w części budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Zgodnie z kodeksem wyborczym dotacja podmiotowa zależy wyłącznie od ilości posłów i senatorów wprowadzonych do sejmu przez Komitet, a wysokość dotacji nie może przekroczyć wydatków komitetu.

Istotne jest że nadwyżka środków finansowych komitetu w przypadku partii politycznej będzie przekazana na jej fundusz wyborczy, ale w przypadku KWW nadwyżka może być przekazana wyłącznie na potrzeby organizacji pożytku publicznego.

Trzeba też pamiętać że dotacji podmiotowej nie wolno przeznaczyć na wypłatę środków osobom fizycznym, które dokonały darowizn na kampanię wyborczą, w tym również kandydatom komitetu, którzy uzyskali mandaty poselskie albo senatorskie.

Czyli, żaden z nas startujących w wyborach nie ma możliwości odzyskania środków które sam wpłacił, bądź na rzecz jego kampanii wpłacili popierający go wyborcy.

Nie mam żadnych wątpliwości że KWW Kukiz’15 wprowadzi posłów do Sejmu i otrzyma dotację, nie mam też żadnej wątpliwości że organizacja która otrzyma od nas te pieniądze będzie mogła je przeznaczyć na szczytny cel.

Opracowano na podstawie Kodeksu Wyborczego i materiałów PKW.

komentarze 2

  1. Kristof Roth 23 października 2015
  2. Kristof Roth 23 października 2015

Zostaw odpowiedź