Grzegorz Gembalski Wybory 2015

Nazywam się Grzegorz Gembalski. Jestem 41-letnim łodzianinem, który dorastał w otoczeniu retkińskich blokowisk. Uczęszczałem do szkoły podstawowej nr 41, a świadectwo maturalne zdobyłem w liceum nr XXVI przy ulicy Wileńskiej. Obecnie mieszkam na Teofilowie wraz z żoną i dwójką dzieci. Swoje pierwsze kroki zawodowe zacząłem stawiać już w liceum. Doskonale wiem jak ciężko żyło się łódzkim rodzinom podczas transformacji ustrojowej. Nieprzemyślana prywatyzacja oraz grabież majątku państwowego spowodowały galopujące bezrobocie. Niestety po 25 latach cudownej wolności większość z Nas stała się niewolnikami Europy pracującymi za minimalną krajową w wielu zagranicznych korporacjach. Obserwując z niepokojem co się dzieje w całej Polsce zdecydowałem, że najlepszą inwestycją jest edukacja swojej osoby. Ukończyłem na Uniwersytecie Łódzkim  Rachunkowość z tytułem magistra na wydziale zarządzania.

Przebieg kariery zawodowej

Karierę zawodową rozpocząłem od prac, które w danym momencie były dostępne na rynku. Żadna praca dla mnie nie jest ujmą, więc byłem ochroniarzem, pracowałem w sklepie, składałem komputery z części kupowanych na giełdzie komputerowej.

Nabywałem doświadczenie będąc między innymi stażystą w Urzędzie Marszałkowskim. Cały czas podnosiłem swoje kwalifikacje. Po pewnym czasie zgłębiona przeze mnie wiedza była przydatna innym ludziom. Sam zacząłem osobom zainteresowanym udzielać szkoleń. Było to przysłowiowym „strzałem w 10”, gdyż od rozpoczęcia prowadzenia szkoleń moja kariera zawodowa potoczyła się z górki.

W międzyczasie zakończyłem studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu na Uniwersytecie Łódzkim.

Od ukończenia studiów pracowałem w wielu firmach zajmując odpowiedzialne stanowiska:

 • II 2003 do XI 2007 Specjalista Księgowy Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
 • I 2005 do V 2008 Koordynator Finansowy w projekcie EQUAL „Wychowankowie domów dziecka, nowe szanse lepsze jutro” Signa Sp. z o.o
 • II 2005 do VI 2005 „Akademia Zdrowia”- prowadzenie szkoleń z zakresu księgowości i sprawozdawczości finansowej
 • Od 26 VI 2007 do teraz Członek Kapituły Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii
 • XII 2007 do II 2009 Kierownik działu Controllingu Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • VI 2008 do II 2009 Zastępca koordynatora projektu w projekcie „Centrum Wspierania Rozwoju jako narzędzie integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
 • X 2009 do VIII 2011 Specjalista ds. finansów – umowa zlecenie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • III 2009 do II 2010 Inspektor w Departamencie Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • III 2010 do XI 2011 Specjalista ds. rozliczeń i pomocy publicznej w projekcie „Społecznie znaczy ekonomicznie” Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
 • IV 2010 do VII 2010 – trener w firmie Signa sp. z o.o. w ramach projektu” „Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menadżerskich”, prowadzone szkolenia dotyczyły rozliczania projektów unijnych
 • II 2012 do V 2014 Doradca księgowy w projekcie „Społecznie znaczy ekonomicznie – kontynuacja” Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski
 • X 2008 do chwili obecnej Prezes zatrudniony na podstawie umowy o pracę w European Concept Consulting Sp. z o. o.

Grzegorz Gembalski działalność społeczna

Przez wiele lat obserwowałem jak ciężko żyje się w naszym kraju wielu osobom, więc starałem się pomagać, wspierać w jak najszerszym zakresie moich możliwości.

Rozpocząłem pracę społeczną już w czasach liceum, gdzie jako wolontariusz PCK angażowałem się w pomoc dla osób starszych. Zwieńczeniem mojej działalności w PCK było pełnienie funkcji prezesa Uczelnianego koła PCK w Akademii Medycznej w Łodzi gdzie studiowałem medycynę.

Po zmianie kierunku studiów rozpocząłem działalność w Samorządzie Studenckim Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej (obecnie AHE) W ramach swoich działań byłem między innymi jednym ze współorganizatorów wspólnych juwenaliów łódzkich uczelni (np: regat na ul. Piotrkowskiej).

[su_slider source=”media: 215,214″ link=”lightbox” width=”580″ height=”800″ responsive=”no” title=”no” mousewheel=”no”][su_slider source=”media: 193,194″ width=”340″ height=”520″ responsive=”no” title=”no” centered=”yes” mousewheel=”no”][/su_slider]

Rozpocząłem też swoje działania Akademickim Związku Sportowym początkowo jako organizator sportu, następnie jako członek komisji rewizyjnej OŚ AZS w Łodzi. Moja działalność dla AZS uwieńczona została otrzymaniem srebrnej odznaki AZS.

Szczególnie bliska jest mi tematyka ekonomii społecznej i ruchu spółdzielczego. Wraz z żoną angażujemy się w liczne działania i projekty związane z ekonomią społeczną . Brałem udział w zakładaniu blisko 30 spółdzielni socjalnych. Na co dzień współpracuję i pomagam około 40 podmiotom ekonomii społecznej. Co szczególnie ważne, podmioty wracają do naszej firmy. Przyjaźnimy się z nimi i wzajemnie wspieramy.

European Concept Consulting Foundation

Od wielu lat niezależnie od pracy zawodowej staramy się wraz z żoną nieść pomoc osobom potrzebującym. Niezależnie od działalności społecznej na studiach, w 2004 roku zaangażowaliśmy się w projekt EQUAL „Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse lepsze jutro”. Głównym jego celem była pomoc młodzieży opuszczającej domy dziecka. Do dziś zdarza się że na ulicy spotykam dorosłych ludzi, którzy z rozrzewnieniem wspominają tamten projekt i dziękują za możliwości jakie dzięki niemu zyskali.

Ta idea była zalążkiem do powołania przeze mnie i małżonkę fundacji European Concept Consulting Foundation. Fundacji, której głównym celem jest pomoc osobom potrzebującym , przede wszystkim w tym co oboje z żoną znamy i rozumiemy najlepiej – promocji postaw przedsiębiorczych – szczególnie w aspekcie prawnym i księgowym. Przyświeca nam głównie idea odpowiedzialnego i świadomego biznesu. Wierzymy iż tylko rozwój lokalnej gospodarki i wszechstronne wspieranie polskich małych i średnich przedsiębiorców przyniesie wymierne korzyści obywatelom. Społeczna odpowiedzialność biznesu wiąże się także z dawaniem szansy osobom wykluczonym . Dlatego prowadzimy projekty szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych oraz świadczymy nieodpłatne usługi doradcze dla podmiotów ekonomii społecznej. Fundacja ma głównie charakter rodzinny, gdzie większość zadań wykonujemy przy pomocy rodziny i wolontariuszy. Ponieważ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, opiera się głównie na nieodpłatnej pracy osób, którym bliskie są wskazane przeze mnie idee – w tym wypadku mnie jako Prezesa, ale także powołanych na stanowisko członków Rady Fundacji moich bliskich czyli żony i teściowej.

Grzegorz Gembalski Wybory 2015 rodzina

Plany na przyszłość

Jeżeli otrzymam szansę od łódzkiego społeczeństwa jako bliżej nieznany księgowy będę godnie reprezentował miasto, w którym się wychowałem. Chciałbym, aby każdy z Nas wyszedł z matni głosowania na partię a chwilę zastanowił się nad tym by popierać ludzi, a nie listy partyjne. Głos oddany na mnie jest waszym głosem. To wy jesteście władzą jako obywatele, a ja będę tylko waszym reprezentantem. W mojej ocenie nie ma zawodowych polityków. Są to tylko ludzie, którzy wiernie służą wodzom partyjnym, a Naród pozostaje osamotniony. Chciałbym, aby od mojej osoby zmieniła się świadomość Łodzian, Polaków, którzy zaczną budować państwo od podstaw; wybierając swoich reprezentantów z najbliższego otoczenia. Do tej pory wygrywają wybory osoby będące w wielkich partiach – korporacjach, którzy przeznaczają ogromne środki z naszych portfeli na ogromne billboardy, spoty telewizyjne itp.

Nadszedł czas na zmiany – CZAS SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO.

Z poważaniem Grzegorz Gembalski.