Polityka zagraniczna. Uchodźcy a repatrianci

Czas kampanii parlamentarnej zdominował temat uchodźców. W imię poprawności politycznej kanclerz Niemiec Angela Merkel kilkanaście …

Polityka energetyczna Polski

Przedstawiciele władz są zadowoleni z niskiej stopy bezrobocia, która spadła z 20% w roku 2003 …

System podatkowy bolesne echa transformacji

Jednym z problemów, z którym chciałbym się zająć w Sejmie  jest system podatkowy w Polsce. …