Jako kandydat Kukiza nie dostanę zwrotu kosztów za kampanię

Partie polityczne, a więc wszystkie startujące w wyborach pozostałe komitety wyborcze mają prawo do finansowania …

Finansowanie partii z dobrowolnych wpłat obywateli

Diagnoza Czy bylibyście skłonni wpłacić jakąś sumę na obecne partie polityczne? Olbrzymia większość Polaków nie …

Warszawa a reszta Polski

Diagnoza Życie stolicy, w której koncentruje się polskie życie publiczne, jest w dużym stopniu oderwane …

Pełna przejrzystość i jawność wydatków publicznych

Diagnoza Obywatele nie wiedzą na co dokładnie wydawane są ich pieniądze. Informacje o wydatkach budżetu …

Wymiar sprawiedliwości pod kontrolą obywateli

Diagnoza Jednym z podstawowych problemów naszego państwa jest źle funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. 84% Polaków wskazuje …

Nowa Konstytucja z większościową ordynacją wyborczą, obligatoryjnym referendum i...

Diagnoza Obowiązująca Konstytucja z 1997 roku pozbawia Naród władzy zwierzchniej. Zasady z artykułu 4 Konstytucji, …