Zdecentralizowanie Policji

Diagnoza Podstawowym problemem organizacyjnym Policji jest utrzymujący się od lat styl dowodzenia typowy dla struktury …

Suwerenna polityka energetyczna

Diagnoza Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej to czysto ideologiczny projekt, dla którego nie ma żadnego sensownego …

Realistyczna polityka zagraniczna

Diagnoza Polska polityka zagraniczna od 25 lat jest rozdarta między dwiema skrajnymi koncepcjami. Według pierwszej, …

Polska waluta narodowa jako gwarant suwerenności

Diagnoza Kryzys w strefie euro jest daleki od końca. Reformy wymuszone na Europie południowej okazały …

Silna armia i system obrony terytorialnej

Diagnoza W wyniku błędnych założeń strategicznych przyjętych przez skorumpowaną i zdemoralizowaną polską klasę polityczną, uznano Polskę …