Jako kandydat Kukiza nie dostanę zwrotu kosztów za kampanię

Partie polityczne, a więc wszystkie startujące w wyborach pozostałe komitety wyborcze mają prawo do finansowania z budżetu państwa. Jedynym wyjątkiem jest tutaj komitet KWW Kukiz’15.

Pieniądze na kampanię wyborczą naszego komitetu mogą pochodzić wyłącznie z wpłat osób fizycznych lub wpłat kandydatów. Wpłat mogą dokonywać do 25 października 2015 r. tylko osoby fizyczne będące obywatelami polskimi i mającymi stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą dokonać wpłat (darowizn) na KWW Kukiz’15. Limity: maksymalna łączna kwota wpłat – 26 250 zł – od jednej osoby fizycznej, maksymalna łączna kwota wpłat – 78 750 zł – od jednego kandydata na posła lub senatora.

Jak mnie wesprzeć finansowo

Zgodnie z art. 150 partii politycznej, której komitet wyborczy uczestniczył w wyborach, partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej, a także komitetowi wyborczemu wyborców uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa, zwanej dalej „dotacją podmiotową”, za każdy uzyskany mandat posła i senatora. Wydatki związane z dotacją podmiotową pokrywane są z budżetu państwa w części budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Zgodnie z kodeksem wyborczym dotacja podmiotowa zależy wyłącznie od ilości posłów i senatorów wprowadzonych do sejmu przez Komitet, a wysokość dotacji nie może przekroczyć wydatków komitetu.

Istotne jest że nadwyżka środków finansowych komitetu w przypadku partii politycznej będzie przekazana na jej fundusz wyborczy, ale w przypadku KWW nadwyżka może być przekazana wyłącznie na potrzeby organizacji pożytku publicznego.

Trzeba też pamiętać że dotacji podmiotowej nie wolno przeznaczyć na wypłatę środków osobom fizycznym, które dokonały darowizn na kampanię wyborczą, w tym również kandydatom komitetu, którzy uzyskali mandaty poselskie albo senatorskie.

Czyli, żaden z nas startujących w wyborach nie ma możliwości odzyskania środków które sam wpłacił, bądź na rzecz jego kampanii wpłacili popierający go wyborcy.

Nie mam żadnych wątpliwości że KWW Kukiz’15 wprowadzi posłów do Sejmu i otrzyma dotację, nie mam też żadnej wątpliwości że organizacja która otrzyma od nas te pieniądze będzie mogła je przeznaczyć na szczytny cel.

Opracowano na podstawie Kodeksu Wyborczego i materiałów PKW.

Select Language

Zapisz siędo Newslettera

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje i aktualności związane z kandydowaniem Grzegorza Gembalskiego do SEJMU RP.

Pomyślnie dodano twój adres mailowy do bazy, teraz musisz tylko potwierdzić subskrypcję klikając link w mailu jaki do Ciebie wysłaliśmy. Na wszelki wypadek sprawdź folder spam.